เฒ่า61 http://oldy61.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=25-02-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=25-02-2006&group=1&gblog=2 http://oldy61.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=25-02-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=25-02-2006&group=1&gblog=2 Sat, 25 Feb 2006 13:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=24-12-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=24-12-2005&group=1&gblog=1 http://oldy61.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขภาพกายและสุขภาพจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=24-12-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=oldy61&month=24-12-2005&group=1&gblog=1 Sat, 24 Dec 2005 11:48:28 +0700